Služby

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou. 

poradenství v životním prostředí 
 
sanace ekologických zátěží
 
biodegradace a dekontaminace
 
svoz a sběr druhotných surovin
 
svoz a sběr kapalných odpadů 
 
odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů 
 
přeprava velkoobjemovými kontejnery
 
mobilní svoz nebezpečných odpadů
 
svoz a sběr odpadů ze stravovacích zařízení
 
odstraňování černých skládek
 
odvoz eternitu
 
stavební a demoliční práce