LINEO, spol. s r.o.  je společnost s celostátní působností v oblasti ekologických služeb založena v roce 1993. Nabízí
komplexní služby v oblasti nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady.
V problematice stavebních odpadů zajišťuje posouzení a kategorizaci odpadů ve fázi projektování a přípravy
stavby.Při realizaci staveb poskytuje certifikované služby VHO (vzorkování a hodnocení odpadů),asistenci při
separaci stavebních odpadů dle platných předpisů,dopravu a přepravu stavebních odpadů i odstranění resp.využití
stavebních odpadů.

Fotogalerie: Úvod